Call Us 062-561-5493 LQTschool@gmail.com
วันมาฆบูชา

สวัสดีค่ะน้องๆ วันพบกับความรู้รอบตัวกับ LQTSCHOOL อีกครั้งนะคะ วันนี้ 19กุมภา 62 น้องรู้ไหมค่ะว่าวันนี้เป็นวันอะไร …. 555 ตามหัวข้อเลยวันนี้เป็นวันมาฆบูชา และวันนี้มีความสำคัญอย่างไรน้องๆไปดูกันเลยค่ะ

วันมาฆบูชา(ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ (อวาทปาติโมกข์หรือโอวาท ๓ คือ หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา เรียกว่า เป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้)

ประวัติของวนมาฆบูชา (โดยย่อ)

 • ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ ๙ เดือน จึงเสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน ณ เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ หรือ เดือน ๓ ในช่วงบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ดำเนินมาประชุมพร้อมกัน ณ ที่ประทับขององค์พระพุธเจ้า นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่ง ที่มีองค์ประกอบสำคัญถึง ๔ ประการ จึงเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต

คำว่า “ วันจาตุรงคสันนิบาต ” มีความหมายดังนี้

 • “จาตุร” แปลว่า ๔
 • “องค์” แปลว่า ส่วน
 • “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม

ดังนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “ การประชุมด้วยองค์ ๔ ” คือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้

 1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
 2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น “ เอหิภิกขุอุปสัมปทา ” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
 3. พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว
 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

ความหมายของโอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
 3. การทำจิตให้ผ่องใส

เป็นอย่างไรกับวันสำคัญทางศาสนาวันนี้น้องๆ ถ้ามีเวลาอย่าลืมชวนคุณพ่อและคุณแม่ไปทำบุญ เวียนเทียน ที่วัดกันด้วยนะคะ พี่แอดมินขอไปทำบุญก่อนแล้วพบกันใหม่นะค้าาา

ไม่พลาดสาระน่ารู้กับ lqtschool กดถูกใจและติดตามไว้ได้เลยคะ
www.lqtschool.com
www.facebook.com/lqtschool

โรงเรียนกวดวิชารักโจทย์ปัญหาจังหวัดระยอง (LQTSCHOOL)”ติดปีกให้ความคิดเพื่อพิชิตโจทย์ปัญหา เรามีมากกว่าคำว่ากวดวิขา”
เปิดรับสมัครน้องๆตั้งแต่ อนุบาล 1-ม.3 วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ (คำนวนและโจทย์ปัญหา) ภาษาอังกฤษ(ครูไทยและครูต่างชาติ) ภาษาไทย(หลักและพื้นฐานที่น้องๆควรรู้และเข้าใจ)
เรียนพิเศษระยองอย่าลืมนึกถึงเรา LQTSCHOOL นะคะ